"Streetball proti rakovine je sériou streetballových turnajov, spojených myšlienkou podpory boja proti rakovine a rozvoja streetballu."

Generálni partneri

Hlavní partneri