INTERSPORT LORD OF THE STREET (súťaž jednotlivcov)

Každý hráč, ktorý sa zúčastní aspoň jedného turnaja série, bude zaradený do súťaže jednotlivcov v ktorej budú hráči získavať body
– umiestnenie na turnaji (1. miesto = 20 bodov, 2/16b, 3/14b, 4/12b, 5–8/8b, 9–16(v prípade, že sa uskutoční aj osemfinále play–off turnaja)/4b, ostatní/2b)
– individuálne súťaže (účasť v individuálnej súťaži = 2 body, finále = 5b, víťazstvo = 10b)
– účasť na turnajoch (bonusová zložka bodovania, ktorá bude hráčovi pripočítaná k celkovému počtu bodov po skončení posledného turnaja – základnej časti, a to nasledovným spôsobom: za účasť na dvoch turnajoch série budú pripočítané 3 body, za 3 turnaje 5 bodov a za 4 turnaje 10 bodov).

Súťažiť sa bude v 5 kategóriách:
– Muž
– Žena
– Dievča do 18 rokov
– Chlapec do 18 rokov
– Chlapec do 14 rokov

V prípade účasti hráča vo viacerých kategóriách na jednom turnaji sa hráčovi body získané za umiestnenie spočítavajú.

Najlepší dvaja jednotlivci v každej kategórii sa kvalifikujú na záverečný turnaj (KIA FINAL FOUR), kde sa o celkovom víťazovi rozhodne v individuálnych súťažiach (free throws contest, 3pt shootout, 1on1), pričom v prípade rovnosti bodov sa celkovým víťazom stane hráč, ktorý bol na prvom mieste v priebežnom poradí po 4 turnajoch.

Ceny pre víťazov:
– trofeje
– vecné ceny od partnerov série
– víťaz v kategórii MUŽ získa na víkend FIAT 500X s plnou nádržou od spoločnosti Auto Becchi, s.r.o.

Generálny partner

Hlavní partneri